Biologisk stress

Når stress sidder mellem ørerne

- Men skabes af ydre og indre omstændigheder

På foredraget vil du få en letforståelig og overraskende logisk forklaring på grundlæggende mekanismer bag stress. Du vil være blevet klogere på, hvorfor naturen har indrettet os sådan, at vi kan få stress og hvad stress oprindeligt er beregnet til. Med denne viden vil du få nogle konkrete hints, som du kan bruge til at forebygge negativ stress og til at ”vende skuden” hvis du allerede er blevet indfanget af den.

Om stress

Foredraget tager udgangspunkt i følgende:

En uhensigtsmæssig stresstilstand kan være opstået som følge af en pludselig overbelastning eller af længere tids uhensigtsmæssig påvirkning brug og kan bedst sammenlignes med den traumatiske tilstand mennesker kan havne i, hvis de har været udsat for en overvældende oplevelse, som de ikke har fået bearbejdet.

Foredraget vil kunne bruges som udgangspunkt for en snak i virksomheden om, hvad det er der presser den enkelte, således at nervesystemet er i konstant alarmberedskab (stress).

Der vil desuden blive fjernet myter om, at stress er noget der rammer nogle bestemte grupper mennesker og selve stressbegrebet vil blive flyttet fra at være en psykologisk- til at være en biologisk mekanisme.

Balancecirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført er der tid til at ånde lettet op “Nu er jeg færdig”. Der opstår derefter ro igen.

 

Stresscirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført, ligger der straks en ny opgave og der er IKKE tid til at ånde lettet op. Man havner derfor i en konstant kamp/flugt tilstand. Dette kaldes stress.