Biologisk stress

Når stress sidder mellem ørerne

- Men skabes af ydre og indre omstændigheder

På foredraget vil du få en letforståelig og overraskende logisk forklaring på grundlæggende mekanismer bag stress. Du vil være blevet klogere på, hvorfor naturen har indrettet os sådan, at vi kan få stress og hvad stress oprindeligt er beregnet til. Med denne viden vil du få nogle konkrete hints, som du kan bruge til at forebygge negativ stress og til at ”vende skuden” hvis du allerede er blevet indfanget af den.

Om stress

Foredraget tager udgangspunkt i følgende:
  • at mennesker og dyr er i en situation der opleves som faretruende, enten vil flygte eller kæmpe mod faren. Denne adfærd er instinktiv, ubevidst og styret af ”primitive” områder af hjernen
  • mennesket vil kunne ”bestemme” over denne adfærd med en anden del af hjernen – menneskehjernen og forhindre at vi stikker af eller kæmper
  • denne ”kamp mellem hjernerne” er årsagen til, at vi kan havne i en længerevarende stresstilstand
  • en forståelse af denne mekanisme er nøglen til hvordan vi kan komme ud af den længerevarende og negative stress

En uhensigtsmæssig stresstilstand kan være opstået som følge af en pludselig overbelastning eller af længere tids uhensigtsmæssig påvirkning brug og kan bedst sammenlignes med den traumatiske tilstand mennesker kan havne i, hvis de har været udsat for en overvældende oplevelse, som de ikke har fået bearbejdet.

Foredraget vil kunne bruges som udgangspunkt for en snak i virksomheden om, hvad det er der presser den enkelte, således at nervesystemet er i konstant alarmberedskab (stress).

Der vil desuden blive fjernet myter om, at stress er noget der rammer nogle bestemte grupper mennesker og selve stressbegrebet vil blive flyttet fra at være en psykologisk- til at være en biologisk mekanisme.

Indsæt forklaring til cirklen

Indsæt forklaring til cirklen