Individuelle samtaler

Få hjælp til at finde ro igen, -blive helt skarp på hvad der presser dig og få støtte til at gøre noget ved årsagen til din stress.

På 4-6 individuelle samtaler, får du hjælp til at finde ro igen efter en overbelastning, afdække de årsager til stressen og redskaber til at handle så du slipper ud af den belastende tilstand.

Kan du genkende følgende ?

 • Du har svært ved at falde i søvn om aftenen på grund af bekymrende tanker der bliver ved at køre rundt.
 • Du har uro og mistrives
 • Din familie, kollegaer eller venner udtrykker bekymring for dig
 • Du har mistet lysten til socialt samvær
 • Ting du plejer at kunne huske glemmer du og du har ikke samme overblik som du plejer
 • Været mere ”kortluntet” end du plejer

Hvis du kan sige ja til ovenstående (der kan være mange andre symptomer), kan du være ramt af stress. Du kan nu knokle ekstra meget for at få det til at gå over, men ofte blot for at opdage at du får lavet mindre end du plejer og symptomerne bliver flere og værre.

Stress forsvinder ikke af sig selv og man kan sjældent arbejde sig ud af det ved at gøre mere af det samme, som man plejer at gøre.

Der kan gøres noget!

Gennem samtalerne, hjælper jeg dig med at skabe forandringer, der kan mærkes i kroppen straks. Disse beskrives af mange som ro, lettelse eller afslappethed. Samtalerne tar’ udgangspunkt i det der er lige her og nu, så du skal ikke igennem lange fortællinger om fortiden. I samtalerne er der 3 faser:

 • Du får hjælp til at få dit nervesystemet til at falde til ro. I langt de fleste tilfælde sker det hurtigt med den rigtige indsats og de rigtige redskaber.
 • Dernæst får du hjælp til at afdække helt præcist hvad det er der belaster dig  og om der evt. er nogle underliggende  årsager til din overbelastning.
 • Til slut får du argumenterne for- og støtte til at lave de nødvendige forandringer der skal til for at komme ud af belastningstilstanden.

Du får:

 • Hjælp til at finde ro ”her og nu”
 • Værktøjer så du fremover bliver bedre i stand til at kunne regulere dig selv, når du er under pres
 • Hjælp til at afdække de umiddelbare og eventuelle underliggende årsagerne til stressen
 • Støtte og redskaber til at lave eventuelle nødvendige forandringer

Den største forandring jeg har oplevet gennem samtalerne var, da jeg i løbet af et år stødt havde fået det værre og værre for hver dag der gik, nærmest som med et trylleslag, kunne trække vejret igen og begynde at tænke rationelle tanker.

Samtalerne har givet mig en selvindsigt jeg ikke selv var i stand til at få. Du hjalp mig med at kigge hele vejen rundt om mig. Og så har det givet mig teorier til at forstå mine strategier, så jeg er i stand til at handle mere bevidst fremadrettet.
Helt konkret, begyndte jeg at kunne trække vejret igen, jeg er blevet gladere, mere positiv og kløgtigere.

Johanne – pædagog

Den største forandring efter samtalerne er, at jeg har fået fokus på mig selv, og kan vende blikket indad. Jeg har desuden lært at kunne genfinde ro og fordybelse, fået justeret min selvtillid, og troen på mig selv igen og mærker mig selv

Det har været en kæmpe hjælp og en varm oplevelse at komme til samtalerne. Jeg nød meget at blive guidet frem og bruge min krop, som ”sanseapparat” Jeg er overrasket over, hvor hurtigt det hjalp mig med at finde min kerne igen.

Når jeg havde været til samtalerne følte jeg, at jeg tømt for bekymringer og at det hele var ok.

Lærer

Samtalerne er for dig der føler dig presset i dagligdagen og måske har nogle af nedenstående symptomer:

 • Været mere irritabel, opfarende, ubeslutsom og nærtagende end du plejer
 • Følt dig fysisk og psykisk træt, uoplagt og manglet energi
 • Oplevet tankemylder og at du tænker mere negativt end du plejer
 • Følt en indre sitrende uro, nervøsitet
 • Ændret søvnmønster(haft svært ved at falde i søvn/sove igennem etc.)
 • Haft svært ved at bevare overblikket, været mere distræt, begået flere fejl
 • Haft maveproblemer, mavepine, knugende fornemmelse, kvalme
 • Haft anfald af hurtig el uregelmæssig hjertebanken, trykken for/smerter i brystet

Når du går hjem efter en samtale vil du ha’ fået:

 • En oplevelse af at din krops tilstand meget hurtigt kan ændre sig fra uro til ro
 • Viden om- og en logisk forklaring på, hvorfor din krop reagerer som den gør
 • Nogle redskaber, der kan hjælpe dig til at regulere dig selv i al tid fremover
 • Klarhed over hvad der presser dig
 • Et fundament for at skabe de nødvendige forandringer

Om Mig

Flemming Mortensen

Jeg har arbejdet med krop og psykoterapi de seneste 20 år sideløbende med arbejdet som lærer. De sidste 10 år har han specialiseret sig i at behandling af stress og traumer og har bl.a. behandlet trafikofre for TRYG forsikring.

Siden 2012  har jeg haft et samarbejde med en række skoler og dagtilbud i Østjylland hvor jeg har afholdt kurser og foredrag om stress og traumer og hvor lærere, pædagoger og andet personale har fået individuel hjælp i forhold stress og voldsomme oplevelse som vold og trusler. Mange har givet udtryk for, at kombinationen af at være lærer, med et indgående kendskab til skoleområdet, og psykoterapeut med kendskab til stress og traumer har været givende og tryghedsskabende.

Din investering:

Din investering i at finde ro igen, blive klogere på dig selv og få redskaber til fremover at kunne regulere dig selv når du er under pres er. 

Kr. 1000 incl. moms pr. samtale for privatpersoner når det drejer sig om stress

 

Du skal regne med 4-6 samtaler fordelt over 1-2½ måned

For det beløb får du:

 • Viden om din krops reaktioner. En viden du kan drage nytte af al tid fremover
 • Redskaber der nu og i al tid fremover sætter dig i stand til at kunne regulere dig selv under pres
 • En handleplan for at lave de nødvendige forandringer nu og i fremtiden
 • Øget ro og i mange tilfælde en ny balance

Timeprisen svarer nogenlunde til den timepris du giver på et autoriseret bilværksted for at få din bil repareret. Med samtalerne her får du bare en viden og nogle redskaber du kan bruge i al tid fremover og ikke kun de næste 20.000 km.