Individuelle samtaler til behandling af stress og psykiske overbelastninger hos medarbejdere på skoler, dagtilbud, hospitaler, plejehjem, socialforvaltninger og private virksomheder.

Undgå at stress og overbelastninger bliver til sygdom og mistrivsel hos dine medarbejdere

Samtalerne hjælper på  3-6 samtalegange  din medarbejder til at genfinde ro, blive helt skarp på årsagerne til stressbelastningen og  til at lave en plan for at undgå overbelastning fremover.

Kan du genkende følgende?

 • Du oplever at medarbejdere pludselig bukker under for stress – måske uden at nogen har set det komme.
 • Når ”advarselslamperne” lyser, er det svært at få den rette hjælp og ofte er der lang ventetid på at en indsatsen kan komme i gang.
 • I tror på, at en tidlig indsats i forhold til stress er at foretrække, men I når aldrig frem til at lave de nødvendige tiltag, da der er mange vigtigere ting der ligger foran og medarbejderne har rigeligt de skal forholde sig til i forvejen.

Så kender du måske også det her?

 • Du ærgrer dig over, at du ikke så tegnene på, at medarbejderen var ved at være overbelastet.
 • Du bliver frustreret over, at din medarbejder ikke kan få hjælp her og nu men skal vente en måned.
 • At de forebyggede redskaber du kender enten ikke virker eller de kræver en stor og langvarig indsats for at ha’ en effekt.

Du kan nu:

 • Vente på at den stressramte finder ro af sig selv og at medarbejderen der har været udsat for en voldsom episode blot skal ha’ en god nats søvn for at komme over det. Pludselig kommer der en sygemelding med det den indebærer af konsekvenser for kollegaer, børn kunder og virksomhedens økonomi.

Stressoverbelastninger forsvinder ikke af sig selv

- Men, der kan gøres noget ved dem

Gennem et samtaleforløb kommer medarbejderen igennem en proces hvor:

 • Der først skabes ro
 • Dernæst afdækkes årsager til stressbelastningen
 • For til sidst at give værktøjer og påpege handlemuligheder, så fremtidige overbelastninger undgåF

Gennem samtalerne får medarbejderen:

 • Hjælp til at finde ro ”her og nu”
 • Værktøjer så han/hun fremover bliver bedre i stand til at kunne regulere dig selv, når hun/han er under pres
 • Hjælp til at afdække de umiddelbare og eventuelle underliggende årsagerne til stressen
 • Støtte og redskaber til at lave eventuelle nødvendige forandringer
Jeg har tre perspektiver som alle får et stort udbytte af samtaler
 • Alle medarbejdere og ledere, der har været hos dig, har af egen vilje fortalt om samtalerne med dig. Alle fortæller positivt om den større klarhed, indsigt over egen vilje og evne til at agere.
 • Kollegerne får en medarbejder tilbage som i større grad kan handle proaktivt, er gladere, mere i ligevægt og kan bidrage til det fællles arbejdsmiljø. Stuens/ afdelingens medarbejdere er igen en homogen gruppe.
 • Økonomien er også tilfreds, da medarbejderen kommer hurtigere tilbage til arbejdspladsen, færre sygedage, færre afbrud. Vores kugleramme viser at en samtale med dig er en sygedag mindre.

 Christian- Dagtilbudsleder

 • Samtalerne har hjulpet mig med at skabe overblik og forholde mig mere roligt til de problematikker jeg har haft.
 • Det har givet mig en bedre ro i uro. Jeg blev overrasket over hvor meget mine tanker har påvirket min krop fysisk. Jeg har det væsentligt bedre. Der er mere ro. Jeg synes samtalerne  har formået at åbne op for noget, som jeg ikke selv kunne.
 • Jeg ville anbefale andre kollegaer eller venner at besøge Flemming hvis de følte sig låst fast i en situation, hvor de pludselig ikke selv kunne navigere rundt.

Pædagog

Samtalerne er for medarbejdere på skoler, dagtilbud, hospitaler, plejehjem, socialforvaltninger og private virksomheder, der føler sig presset i dagligdagen og måske har nogle af nedenstående symptomer:

 • Er mere irritabel, opfarende, ubeslutsom og nærtagende end han/hun plejer at være
 • Hun/han virker enrgiforladt
 • Har svært ved at bevare overblikket, været mere distræt eller begået flere fejl
 • Har trukket sig fra fællesskabet
 • Haft hukommelses og koncentrationsbesvær(fx vedr. aftaler, hvad du lige har læst, hørt osv.)
 • Været humørsvingende og i dårligt humør i flere dage i træk, uden logisk forklaring
 • Haft lettere ved at komme i konflikt med omgivelserne
 • Haft flere sygemeldinger end normalt

Når en medarbejder går hjem efter en samtale vil hun/han ha’ fået:

 • En oplevelse af en tilstand meget hurtigt kan ændre sig fra uro til ro
 • Viden om- og en logisk forklaring på, hvorfor krop reagerer som den gør
 • Nogle redskaber, der kan hjælpe hende/ham til at regulere dig selv i al tid fremover
 • Klarhed over hvad der presser ham/hende
 • Et fundament for at skabe de nødvendige forandringer

Om mig - Flemming Mortensen

Jeg har arbejdet med krop og psykoterapi de seneste 20 år sideløbende med arbejdet som lærer. De sidste 10 år har jeg specialiseret sig i at behandling af stress og traumer og har bl.a. behandlet trafikofre for TRYG forsikring.

Siden 2012  har jeg haft et samarbejde med en række skoler og dagtilbud i Østjylland, hvor jeg har afholdt kurser og foredrag om stress og traumer og hvor lærere, pædagoger og andet personale har fået individuel hjælp i forhold stress og voldsomme oplevelse som vold og trusler. Mange har givet udtryk for, at kombinationen af at være lærer, med et indgående kendskab til skoleområdet, og psykoterapeut med kendskab til stress og traumer har været givende og tryghedsskabende.

Priser

Din investering i at hjælpe din medarbejder til igen at finde ro og få redskaber til fremover at kunne regulere dig selv når han/hun er under pres er: 
Kr. 1000 + moms pr. samtale for medarbejdere, når det drejer sig om stress

Du skal regne med 4-6 samtaler fordelt over 1-2½ måned

For det beløb får du en medarbejder der har:
 • øget ro og i mange tilfælde en ny balance
 • fået en viden om sin krops reaktioner under pres
 • redskaber til, nu og i al tid fremover, at sætte hende/ham stand til at kunne regulere dig selv under pres
 • en handleplan for at lave de nødvendige forandringer nu og i fremtiden

Din investering i 6 samtaler for en medarbejder, svarer cirka til det 4 sygedage koster for en medarbejder, der skal have vikardækning

Så alle sparede sygedage udover 4 dage er ren økonomisk gevinst for virksomheden.

DERTIL kommer de sparede menneskelige omkostninger og den mindre ekstra belastning det er på kollegaer ved mindre sygefravær.

Rabat og klippekort

Du kan købe klippekort til 5 og 10 samtaler

Hvis du køber et klippekort til 10 samtaler får du den 10’ende samtale gratis. Det vil sige at du betaler kr. 9000 + moms for 10 samtaler. Du sparer altså kr. 1000 svarende til 10% besparelse.

Klippekort til 5 samtaler koster kr. 4700 + moms

Hvordan foregår det?

Samtalerne foregår på min klinik, Mejlgade 19.1, 8000 Århus C i et meget stemningsfyldt rum i en af Århus’s ældste erhvervsejendomme.

Når du henviser en medarbejder til mig skal du gøre følgende:

 • Du skriver eller ringer til og fortæller mig medarbejderes navn og evt telefonnummer. Måske fortæller du også lidt om baggrunden for henvisningen. Du fortæller mig desuden hvad rammen for antallet af samtaler er (op til f.eks. 4 samtaler). I gennemsnit får en medarbejder 3 samtaler. VIGTIG: Det er vigtigt at medarbejderen ved du ringer, har accepteret det og har tilkendegivet at hun/han gerne vil have samtalerne.
 • Du fortæller mig om medarbejderen ønsker jeg skal ringe hende/ham op eller han/hun ringer til mig
 • Medarbejderen ringer til mig eller jeg ringer medarbejderen op og vi aftaler et tidspunkt for den første samtale.
 • Jeg sender en SMS til dig om at vi har lavet en aftale
 • Hvis du betaler løbende, sender jeg en gang om måneden en faktura til dig for de samtaler der er blevet afholdt. Hvis du køber klippekort, sender jeg en regning til dig når du bestiller det.

Der er parkering ved havnen Dokk 1 og Navitas og i Margasins Der er også parkering på gaderne omkring klinikken, men det kan være svært at finde en ledig plads her.

Hvis du stadig er i tvivl om samtaler giver mening, så se lige her:

1Du undgår helt at din medarbejder bliver sygemeldt eller hun/han kommer hurtigere tilbage hvis han/hun er blevet det.

2Dine øvrige medarbejdere bliver mindre pressede, når de er sammen med deres sædvanlige kollega.

3Børn, forældre, patienter og borgere er mere trygge ved dem de kender og dermed i bedre trivsel.

4Og ikke mindst.Du sparer penge.