Psykisk førstehjælpskursus for ledere og medarbejdere på skoler, socialforvaltninger, hospitaler, ældreplejen og jobcentre

Undgå at medarbejdere bliver syge efter de har været udsat for vold og trusler fra børn, forældre, klienter, patienter eller borgere.

 • Et kursus hvor en gruppe ledere og medarbejdere fra den samme virksomhed, kommer afsted sammen i 7 timer og får viden, redskaber og procedurer til akut at støtte en medarbejder der har været udsat for en grænseoverskridende begivenhed. Med i kurset er der en manual, hvor I får procedurer og teknikker for en optimal indsats.

Hvis en medarbejder har været udsat for vold eller trusler, sker der ofte følgende:

 • tanker bliver ved med at kredse omkring episoden uden han/hun kan stoppe dem
 • man mister overblikket og hukommelsen kan blive dårligere
 • det kan være svært at falde i søvn og blive i søvnen
 • hun/han begynder at undgå personer, situationer eller aktiviteter der minder om oplevelsen
 • bliver oprørt og får måske fysiske symptomer (hjertebanken, åndenød, svedig) når noget minder hende/ham om episoden
 • føler sig irriteret og får let vredesudbrud

Ovenstående symptomer har en naturlig og biologisk forklaring og kan være udtryk for, at episoden har sat sig som et traume i personen.

Traumer forsvinder IKKE af sig selv og kan være voldsomt indgribende i et menneskes liv. I værste tilfælde, kan de resultere i langvarige sygemeldinger.

Man kan undgå, at en voldsom hændelse sætter sig som et traume.

Med den rigtige viden, effektive teknikker og nødvendige procedurer kan du på 7 timer lære det nødvendige i psykisk førstehjælp.

På kurset kommer I igennem hele førstehjælpsprocessen og I får viden om hvor de typiske fejl ligger, samtidig med at I lærer effektive procedurer og teknikker der virker. Derefter vil I direkte kunne bruge den viden i virksomheden.

I får helt præcis at vide:

 • Hvad I måske gør forkert nu
 • Hvad I skal gøre i stedet for
 • Hvordan I skal gøre det
 • I hvilken rækkefølge I skal gøre det
 • Og hvorfor I skal gøre det.

På kurset får I:

 1. Den (for mange) overraskende baggrundsviden om hvad der sker når mennesker bliver udsat for en grænseoverskridende oplevelse. En viden der virker både på din arbejdsplads og i alle andre sammenhænge i livet.
 2. Effektive procedurer til at iværksætte når en medarbejder er blevet ramt.
 3. Samtaleteknikker der enkelt og effektivt hjælper din medarbejder med at slippe ud af den tilstand af chok som han eller hun befinder sig i efter en grænseoverskridende hændelse.
 4. Viden om de forskellige faser et menneske går igennem, når han/hun bliver ramt af en grænseoverskridende oplevelse. og de forskellige indsatser der skal gøres i faserne
 5. En manual der beskriver teknikker, procedurer og faser som er lige til at følge.
5/5

Førstehjælpssamtalerne gør sådan, at jeg som leder kan undgå sygemeldinger, traumatiserede medarbejdere og at jeg er bedre til at håndtere medarbejdere der er blevet “ramt”.

Skoleleder

5/5

Den største forandring samtalerne har givet mig er, at jeg har ikke hovedpine og spændinger i nakken og skuldrene, og så er der ingen negative følelser ved at tænke tilbage på situationen.

Og så har jeg det godt med mig selv og den måde jeg håndterede situationen på og føler mig tryg hvis en lignende situation skulle opstå igen.

Tænk at en samtale kan gøre alt det ovenstående.

Lærer

Kurset er for der arbejder indenfor områder, hvor der er menneskelige relationer

 • Skoler
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere
 • Omsorgspersonale
 • Sygeplejersker og plejere
 • Jobkonsulenter

I har stået i en situation med en medarbejder der har været udsat for noget grænseoverskridende handling eller en voldsom begivenhed

 • I har ikke vidst hvad I skulle gøre
 • I har gjort jeres bedste og alligevel kommer der en sygemelding fra medarbejdere nogle dage efter

Når I går hjem fra kurset har I:

 • Alle forudsætninger for at hjælpe medarbejdere og kollegaer, så de ikke får mén og bliver syge efter en grænseoverskridende hændelse eller voldsom begivenhed.
 • Nogle helt klare procedurer for hvordan I skal handle, når en medarbejder er ramt så Ialdrig er i tvivl om hvad du/I skal gøre.
 • En effektiv trin for trin manual I kan følge, når der opstår en situation med en medarbejder der er blevet ramt. Sådan kan I altid finde vejledning til, hvad det næste trin er.
 • En viden og forståelse af de psykologiske mekanismer der sætter ind når et menneske er under pres. Det vil gøre, at I kan genkende de reaktioner din medarbejder har og I vil kunne iværksætte den rigtige hjælp.
 • En viden og forståelse af de kroplige reaktioner der kan komme hos et menneske der har været udsat for en voldsom oplevelse. Med den viden kan I helt specifikt støtte medarbejderen i at udlade den spænding der er opstået og dermed undgå efterfølgende gener som mistrivsel og sygdom.

Om mig - Flemming Mortensen

Jeg har arbejdet med krop og psykoterapi de seneste 20 år sideløbende med arbejdet som lærer. De sidste 10 år har jeg specialiseret sig i at behandling af stress og traumer og har bl.a. behandlet trafikofre for TRYG forsikring.

Siden 2012  har jeg haft et samarbejde med en række skoler og dagtilbud i Østjylland hvor jeg har afholdt kurser og foredrag om stress og traumer og hvor lærere, pædagoger og andet personale har fået individuel hjælp i forhold stress og voldsomme oplevelse som vold og trusler. Mange har givet udtryk for, at kombinationen af at være lærer, med et indgående kendskab til skoleområdet, og psykoterapeut med kendskab til stress og traumer har været givende og tryghedsskabende.

Din investering i, at I kan forebygge at medarbejdere bliver syge efter at have været udsat for vold eller trusler er:

Kr. 21.500+ moms+ evt transport

For det beløb får du:

 • Opkvalificering af 6-10 ledere og medarbejdere til psykisk førstehjælpere
 • 7 timers intensiv undervisning hvor du med garanti er fyldt helt op af brugbar viden efter dagen
 • Et kursus hvor der er nærhed og tid da det kun er jeres virksomhed der deltager
 • En kursusdag i stemningsfyldt kursuslokale i Århus’ ældste erhvervsejendom
 • Kaffe, te, frugt og snack i løbet af dagen (Århus).

Derudover får du 15% rabat på:

 • eventuelle opfølgende samtaler til dem der har været udsat for den voldsomme begivenhed
 • supervisionssamtaler til førstehjælperne hvis dette er nødvendigt.

Rabatten har en værdi af kr 150 (ex moms) pr samtale og I kan få rabatten ½ år efter kurset er afsluttet.

Helt konkret om kurset

Bestilling af kurset. Du kan enten:

 • Ringe på telefon nummer 3110-0544 og bestille kurset. 
 • Eller du sender en mail til post@fl-mortensen.dk med dit telefonnummer som jeg kan ringe til. Så ringer jeg dig op hurtigst muligt.

Over telefonen aftaler vi et tidspunkt der passer din virksomhed, for afholdelse af kurset.

 • Du betaler kursusafgiften
 • Den pågældende dag møder kursusdeltagerne på det aftalte kursussted kl. 8.45.
 • Kurset afholdes fra kl. 9.00-16.00 (incl pauser)

Kurset består af:

  1. Teoretisk oplæg hvor I får viden om stress og traumemekanismer og de forskellige procedurer og teknikker gennemgås.
  2. Øvelser hvor I øver teknikkerne på hinanden.
  3. Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem teori og øvelser.
 • Hvor:
  1. I Århus, Mejlgade 19.1, 8000 Århus C