Depression

Når livet bliver mørkt i en periode og det er svært at finde mening med noget

- Der er altid en vej igennem mørket og ud på den anden side

Mange mennesker bliver ramt af depression i løbet af deres liv. hvor det kan være svært at finde meningen med livet og hvor livet bliver mere gråt.

En depression kan være let,moderat eller svær. I langt de fleste tilfælde kan samtaler hjælpe en igennem og der er særdeles gode prognoser.

Det er ikke helt klart hvad der udløser en depression, men det kan fordi man er et sted i sit liv, hvor det er svært at komme videre, Livet virker for overvældende, eller man har været udsat for noget, som har belastet en ud over det, man umiddelbart kan håndtere. Det kan være skilsmisse, uddannelse, stress, angst, arbejde etc.

Med samtaleterapi, er der forskellige måder man kan få hjælp til at komme igennem en depression. Man kan undersøge om det er: – tankemønstre der er nedbrydende. Hvis dette er tilfældet arbejdes der med at ændre tankemønstre. – ydre årsagen (f.eks. ens arbejde eller uddannelse). Her skal der findes andre måder at handle på, håndtere tingene på eller nye veje. – gamle psykologiske mønstre eller traumer som kan have udløst depressionen.