MindMedicine

MindMedicine er en teknik, der er udviklet med henblik på at afhjælpe vedvarende eller tilbagevendende symptomer, hvor der ikke er nogen kirurgisk eller medicinsk forklaring på udover evt. anspændthed.

Teknikken

Når et menneske bliver udsat for en overbelastning, sker der en ubevidst opspænding af muskulaturen i kroppen. Dette sker bl.a. for at beskytte kroppen mod yderligere overbelastning, og er styret af primitive områder i hjernen. Når selve overbelastningen er overstået, skal opspændingen af området stoppe. Hvis dette ikke sker, vil kroppen forblive i en anspændt tilstand der giver smerter. Man kan også være belastet over længere tid, både fysisk og psykisk. Det samme sker her, at muskulaturen i kroppen ubevidst spænder op, for at beskytte sig mod denne konkrete eller fiktive fare eller smerte. Også i dette tilfælde er det en god og nyttig mekanisme der er styret af primitive områder i hjernen, men ligesom ved pludselige overbelastninger, skal denne opspænding standse igen. Hvis dette ikke sker, vil der opstå smerter i kroppen. Årsagen til smerterne og spændingerne i kroppen kan derfor findes i hjernen, der konstant sender signaler til kroppen om at spænde op.

Behandlingen

Målet for behandlingen er derfor at få hjernen til at standse de signaler der får kroppen til at spænde op, samtidig hjælpe kroppen med at give slip på den stivhed der opstår efter længere tids anspændthed. Selve behandlingen kan foregå både som en samtale hvor du sidder i en stol og som behandlinger hvor du ligger på en briks. I behandlingerne på briksen arbejdes der på kroppen med en meget blid bindevævsmassage for at løsne stivheden i kroppen. Samtidig laves der en struktureret samtale om hændelser der har-, eller kan have været udløsende for de pågældende gener. Efterhånden som hjernen stopper med at sende impulser, vil du opleve at det behandlede kropsområde begynder at spænde af og smerter forsvinder.