Psykisk førstehjælp

Efter dette kursus vil deltagerne være i stand til at yde akut psykologisk førstehjælp til kollegaer og andre mennesker der har været udsat for en grænseoverskridende og/eller farlig begivenhed. De vil kunne ”spotte” at mennesker er i en choklignende tilstand og til at tage lederskab, så den rigtige indsats bliver iværksat.
Formålet med kurset er, at give medarbejdere forudsætninger for at kunne give den optimale støtte til kollegaer og andre i den akutte fase, således at psykiske konsekvenser af overgreb eller farlige episoder minimeres.

Målgruppe

Medarbejdere der arbejder med andre mennesker hvor der kan opstå ubehagelige situationer f.eks vold og trusler eller andre former for grænseoverskridende adfærd.

Mål

  • at deltagerne får en viden om neuropsykologiske mekanismer der går i gang når mennesker har været udsat for grænseoverskridende og/eller farlige situationer
  • at deltagerne har nogle redskaber til at støtte mennesker der har været udsat for grænseoverskridende og farlige situationer
  • at deltagerne har fået træning i at bruge ovennævnte værktøjer

Kurset indeholder følgende elementer

  • gennemgang af traumets natur
  • redskaber til at rumme et menneske der har været udsat for en voldsom begivenhed
  • redskaber til at støtte et menneskeer har været ude for en voldsom oplevelse (passiv og aktiv lytning)
  • procedurer efter voldsomme begivenheder
  • de forskellige faser i traumet

Deltagerne vil få en ”manual” som beskriver der forskellige faser i traumet, hvad det er vigtigt at gøre- og hvordan man kan hjælpe i de forskellige faser.

Varighed: 7 timer inkl. pauser

Underviser

Flemming Mortensen. Uddannet krop- og psykoterapeut, konfliktvejleder og med overbygning i traumeterapi. Har egen klinik siden 1997 og har bl.a. i en årrække behandlet piskesmældstraumer for Tryg forsikring. Er pt tilknyttet en række skoler og dagtilbud i Århus som stress og traume vejleder.