Reducer stress

Få redskaber til at forebygge og reducere stress i virksomheden

Få redskaber til at forebygge og reducere stress i virksomheden.

Denne workshop kan lægges i forlængelse af foredraget ”Biologisk stress”  og giver deltagerne nogle konkrete redskaber til dels at:
1. Forebygge at stress opstår og udvikler sig i virksomheden
2. Hvis nogen er blevet ramt får de redskaber til hvordan de kan vende udviklingen og komme tilbage til ro

På workshopppen arbejdes der både med at den enkelte får nogle redskaber som hun/han kan bruge på sig selv i dagligdagen og hvordan man som team kan arbejde sammen på en stressforebyggende måde. En positiv sideeffekt ved denne måde at arbejde i teams på er, at effektiviteten øges samtidig med at stress reduceres.

Workshoppen retter sig med teams i virksomheder og på institutioner, hvor man ønsker at øge trivsel blandt medarbejderne.

Varighed: 3 timer

Dertil kommer foredrag på 1 time. Foredrag og workshop kan ligge adskilt, men foredrag skal altid ligge før workshop.

Balancecirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført, er der tid til at ånde lettet op “Nu er jeg færdig”. Der opstår derefter ro igen.

Stresscirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført, ligger der straks en ny opgave og der er IKKE tid til at ånde lettet op. Man havner derfor i en konstant kamp/flugt tilstand. Dette kaldes stress.

Individuelle behandlinger

Chok og traumer kan være særdeles invaliderende og sætte store begrænsninger for livsudfoldelse og trivsel.

Det gode ved traumer er, at de kan arbejdes med og at der frigives rigtigt meget energi når de løsnes og der kan stort set arbejdes med alle traumer.
I arbejdet med at løsne traumer arbejder jeg ud fra samme princip som hvis man skal spise en elefant. Man er nødt til at spise den i små bidder. På samme måde arbejder man også med traumer. I små bidder.

Jeg starter altid med det der ligger først for. De gener og begrænsninger der er lige nu og her. Det kan være udefinerlige smerter (f.eks efter en ulykke eller en operation), undvigeadfærd (jeg forsøger at undgå det barn der har sparket mig eller den patient der gav mig et møgfald) eller ondt i maven når jeg tænker på en bestemt episode.

I nogle tilfælde ved man hvad der er der har udløst chokket, i andre tilfælde er det kun de fysiske symptomer der viser at der er noget galt. Man kan starte begge steder. Det det handler om er, at nervesystemet ”opdager”, at den farefulde situation ikke er der længere. Når det sker, vil det automatisk slappe af og traumet vil lige så stille løsne sig.

Chok og traumer kan arbejdes med uanset hvor gamle de er. Faktisk er der ikke forskel på at arbejde med gamle og nye traumer. Det der kan gøre en forskel er, at der kan have lagt sig nogle vaner udenom traumet (f.eks. undgå konflikter eller eksamensangst), som det vil tage lidt tid at arbejde med i forhold til hvis det er et helt nyt traume.

En klog kvinde sagde en gang til mig: ”Der er ingen knuder der er så store og stramme, at de ikke kan løsnes.” Jeg er helt enig med hende.