Samtaleterapi

Motiver for at modtage individuel samtaleterapi er meget forskellige. Nogle kan være i dyb krise, og vil gerne vil have hjælp til at komme “oven vande” igen, mens andre lever et godt og harmonisk liv, men ønsker endnu mere af livet.

Samtaleterapi er for dig, der af en eller anden grund ønsker forandring i dit liv, og som har brug for hjælp til at bryde det mønster du går i.

Sessionerne

Hver session tager udgangspunkt i det der rører sig i dig det pågældende tidspunkt og som du oplever som en forhindring i at udfolde dig frit. Det kan være problemstillinger, hvor du synes du gentager sig selv på en ikke hensigtsmæssig måde, det kan være smerter eller sorg eller det kan være angst, depression, usikkerhed, stress eller dårligt selvværd.

Din måde at tænke på, dine følelser og kropslige symptomer i forbindelse med de problemstillinger du kommer med, ser jeg som “døren” til forandringen. Det som er “her og nu” er en spejling af det som ligger bag og jeg har derfor ikke brug for at høre en lang livshistorie for at hjælpe dig med at skabe forandringer. Fortiden inddrages i arbejdet i det omfang det er nødvendigt for at kunne sætte sig fri af gamle vaner og mønstre.

I min måde at arbejde på, tilstræber jeg at belyse de udfordringer du kommer med, fra så mange vinkler som muligt idet jeg mener, at tingene hænger uadskilleligt sammen således at det følelsesmæssige, det mentale, det kropslige, det energimæssige og det spirituelle gensidigt påvirker hinanden gensidigt.

Du er velkommen til uforpligtende at ringe til mig og høre mere om min måde at arbejde på.