Stress- og traumebehandlinger

Om traumatisering og behandlingen

Stress og traumer er i meget tæt ”familie” med hinanden, idet det er de samme neuropsykologiske mekanismer der sætter ind når mennesker bliver stressede og de bliver udsat for et traume. Forskellen ligger i årsagerne til henholdsvis stress og traumer og i at stress typisk bygger op over længere tid, mens traumer opstår som følge af pludselig opståede begivenheder.

Stress

Stress kan opstå hvis et menneske over længere tid bliver sat under pres at sine omgivelser. Det kan være en for stor arbejdsmængde, manglende indflydelse, mangel på mening, sygdom i familien.

I behandlingen af stress arbejdes der fra to vinkler. Den ene vinkel er, at hjælpe personen til at finde umiddelbar ro, så der kan blive overskud til tage fat på den anden vinkel nemlig at afdække årsagerne til stressen og få ændret på disse. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at arbejde med kun den ene af vinklerne, men i de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at kigge på begge.

Traumer

Et traume kan opstå af alt lige fra tilsyneladende dagligdags hændelser som et tandlægebesøg til ulykker, overfald eller operationer. Det er ikke afgørende, hvor voldsom hændelsen ser ud, men hvad den gør ved den, der oplever den.

Fordi man bliver udsat for et traume, behøver man imidlertid ikke blive traumatiseret. Mennesker og dyr har en medfødt evne til at helbrede sig selv, og vilde dyr i naturen bliver sjældent traumatiserede. Tænkning, normer og mangel på viden kan imidlertid blande sig, så vi blokerer for denne evne til selvhelbredelse, hvilket kan give store gener. Undvigeadfærd, smerter i kroppen, angst for at køre i bil, for at gå til tandlæge eller for høje lyde kan være symptomer på, at man er blevet traumatiseret.

I traumebehandlingen aktiveres den medfødte evne til selvhelbredelse på en blid og sikker måde, således at traumatiseringen opløses, og den frihed, man havde før traumatiseringen, vender tilbage.