Viden om smerter

Der findes mange former for smerter. Denne type smerter der er beskrevet her, er smerter der er velundersøgt hos læger, og hvor det er ikke muligt at finde en egentlig lægelig forklaring på smerterne end at der er spændinger i muskulaturen. Denne type smerter beskrives ofte som funktionelle lidelser. Nedenstående er en forklaringsmodel. Ved at arbejde ud fra den forklaringsmodel kan smerterne i mange tilfælde behandles med Mindmedicine med meget gode resultater.

Når et menneske bliver udsat for en overbelastning, sker der en ubevidst opspænding af muskulaturen (link til chok og traumer) i kroppen. Dette sker bl.a. for at beskytte kroppen mod yderligere overbelastning, og er styret af primitive områder i hjernen.

Når selve overbelastningen er overstået, skal opspændingen af området stoppe. Hvis dette ikke sker, vil kroppen forblive i en anspændt tilstand der giver smerter. Man kan også være belastet over længere tid, både fysisk og psykisk. Det samme sker her, at muskulaturen i kroppen ubevidst spænder op, for at beskytte sig mod denne konkrete eller fiktive fare eller smerte. Også i dette tilfælde er det en god og nyttig mekanisme der er styret af primitive områder i hjernen, men ligesom ved pludselige overbelastninger, skal denne opspænding standse igen. Hvis dette ikke sker, vil der opstå smerter i kroppen.

Årsagen til smerterne og spændingerne i kroppen kan derfor findes i hjernen, der konstant sender signaler til kroppen om at spænde op.
Behandlingen med Mindmedicine går ud på at få hjerne til at stoppe med at sende signaler til kroppen om at spænde op.